Sadeleşmeyle hazırlık sınıfı ihtiyacı doğabilir

Ayse Bozan Yılmaz – Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait yeni müfredat taslağını kamuoyunun görüşüne sundu. Bir hafta süresince görüşlere açık olacak “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” ile ilgili uzmanlardan da yorumlara gelmeye başladı. Milliyet Gazetesi için müfredatı inceleyen uzmanların tespitleri şöyle:

MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özcan: Bizde ders sayısı ve saatleri çok fazla. Lisede haftada 40 saat ders var. Avrupa ve Amerika’da ortalama 30 saat; ders sayısı ortalaması ise 6-7 ama derinleşme daha fazla. Özetle ders içeriklerinde sadeleştirme yapmak yerine zorunlu ders çeşitlerinde azaltma yapmak; öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun alanlarda derinleşmelerini sağlamak gerekir. Çocuklarımız her şeyden biraz değil bazı şeylerden çok fazla öğrenmeli. 

İrday Eğitim Matematik Bölüm Başkanı Mehmet İrday: Matematik ve geometri konularında ortaöğretimin tüm seviyelerinde birbiriyle ilişkili sarmal bir yapı oluşturulmak istenmiş. Mevcut müfredattaki konuların birçoğunun sınıf seviyeleri değiştirilmiş, konu ve ünite adlarında değişikliğe gidilmiş.

Birçok konu sadeleştirme mantığıyla program dışında kalmış, en önemli konulardan Limit ve Türevin içeriği kısmi olarak arttırılırken İntegral konusunun tamamen kaldırılması büyük bir eksiklik.

Konu içeriklerinin azaltılması üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için Temel Bilimler, Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler gibi fakültelerin birinci sınıfında ciddi akademik eksiklik ortaya çıkaracağından ilerleyen dönemlerde bu fakültelerde bir yıllık hazırlık programlarının eklenmesine neden olacak.

‘Kılavuz kitap gerekli’

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülşah Batdal Karaduman: Yeni müfredatta beceri odaklı yaklaşım benimsendi, sadeleştirilmiş içerikte öğrencilerin derinlemesine öğrenmesine imkân sağlayacak yeni yaklaşımlar belirlendi. Eğitim öğretim sürecini farklılaştırma, zenginleştirme ve derinleştirme boyutları konusunda öğretmenlere eğitimler verilmesi gerekiyor. Eğer kitaplar ve öğretmen eğitimleri bu içeriği kapsayacak şekilde düzenlenemezse öğrenciler derslerin içeriklerine yönelik becerilerini bu hazırlanan program doğrultusunda değil, alışılmış etkinlikler doğrultusunda kazanmaya devam edecekler. Bu da ilerleyen zamanlarda eğitim eşitsizliğine neden olabilir.

Oğuzkaan Koleji Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz: Bazı konuların sınıfları değiştirilmiş. Ortaokul Fen Bilgisi’nde 7. sınıfta okuyan öğrencinin bile anlamakta zorlandığı bazı konular 5. sınıfa alınmış. Öğrenciler zorlanacaktır. Üretkenlik, bilgelik, ahlak gibi kazandırılması gereken bazı hedefler var. Bunların hangi derslerin içeresinde, nasıl verileceği belli değil. Tüm bunları öğretmenlerin anlayabilmesi için kılavuz kitaba ihtiyaç var. Ayrıca ders dağılım çizelgeleri olmalı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir